Hoạt động của Trung tâm Nail Phương Lê

Cuộc thi chia sẻ kỹ năng cùng Nail Phương Lê - Phuong Le Nail Skill Sharing Championships

Kể từ khi hình thành, Nail Phương Lê đã tổ chức liên tiếp các cuộc thi Chia sẻ kỹ năng cùng Nail Phương Lê - Phuong Le Nail Skill Sharing, các cuộc thi này hình thành và nằm trong hệ thống Giải đấu chuyên nghiệp "Phuong Le Nail Skill Sharing Championships" có hệ thống gồm nhiều các cuộc thi nhỏ theo chủ đề được quy định và chọn lựa ngẫu nhiên hàng năm, những điều thú vị về cuộc thi này!

Đọc thêm...