Dự án trọng điểm 2016: Phuong Le Nail Happy Home

Phuong Le Nail Happy Home là dự án trong điểm năm 2016 của Quỹ đầu tư các dự án cộng đồng Nail Phương Lê (gọi tắt là Quỹ đầu tư Nail Phương Lê) kết hợp cùng Quỹ từ thiện Nail Phương Lê, Trung tâm Nail Phương Lê triển khai, dự án nhằm tạo điều kiện để các bạn trẻ khuyết tật, gia đình hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được hỗ trợ học nghề toàn phần và giải quyết công việc cho các bạn có nhu cầu sau khi kết thúc khóa học, dự án tập trung vào các bạn trẻ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và là người bị khuyết tật, Trung tâm Nail Phương Lê mong muốn chia sẻ thiệt thòi của các bạn, hy vọng cộng đồng sẽ ủng hộ và giúp đỡ vì một cuộc sống tươi đẹp và đầy tình thương cho tất cả mọi người!

Đọc thêm: Dự án trọng điểm 2016: Phuong Le Nail Happy Home