Bí quyết thành công trong kinh doanh nghề Nail

Không chỉ riêng nghề nail, mà các nghành nghề trong xã hội, mấy ai định nghĩa được thế nào là thành công, vậy chỉ có thể là tham khảo quan điểm của mỗi người, theo cá nhân tôi, thành công không chỉ được đo lường bời vấn đề tài chính, sự nghiệp vẻ vang, mà còn đạt được tự do về tinh thần và tâm hồn bình an trong mọi hoàn cảnh.

 

Người xưa có câu, cái nghề là cái nghiệp, con người làm gì, miễn là sống trên cõi đời này thì là đang tạo nghiệp, bởi mỗi việc mà con người làm không còn thuần tịnh, đơn nhất. Mà bao hàm trong nó rất nhiều truy cầu, chấp trước và dục vọng. Trong quá trình đó, con người vô tình làm tổn hại đến lợi ích người khác, đó chính là quá trình con người tạo nghệp. Vậy với cái nghề mà hàng ngày chúng ta vẫn làm, thời gian gắn bó với nó là nhiều nhất, do đó nghiệp sinh ra từ nghề chúng ta làm thường là nhiều nhất.

Vậy để tích đức, chúng ta cần hiểu biết việc nhân thế ở đời, không vô tình hay cố ý tạo nghiệp. Nhưng con người hiện nay, đạo đức đã suy thoái, những gì con người cho rằng tốt lại không còn đúng nữa. Ví dụ trong khi làm dịch vụ cho khách, để đảm bảo lợi nhuận, thì thường dùng sản phẩm không đảm bảo an toàn, kể cả khách hàng có bị tổn hại sức khỏe